ERFA: AI for Marketing

Vi startar en erfarenhetsgrupp inom AI för marknadsföring den 20 november och söker nu de sista deltagare.

Redan bokade och prelbokade företag är: Folksam, OKQ8, Paf och Bisnode

Vår erfarenhetsgrupp inom AI är ett exklusivt nätverk för erfarenhetsutbyte mellan företag i olika branscher (med ett företag från varje bransch). De innefattar 10-15 deltagare vilket ger dig möjlighet att lära känna alla i gruppen. Du får nya erfarenheter inom Artificiell intelligens, möjligheter och utmaningar. Under 4 workshops får du veta hur AI kan användas för att förbättra Customer Experience och hur du ökar effekten i ert marknadsarbete.

Läs mer om ERFA-gruppen och intresseanmäl dig här